Copyright

De teksten, foto's en tekeningen op www.welkominmijnwereld.nu mogen niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere Websites of op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van Engelen in Praktijk.
Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

 

Home