Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Fouten, in de gegevensverwerking, kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Welkom in Mijn Wereld, onderdeel van Engelen in Praktijk, sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.welkominmijnwereld.nu te kunnen raadplegen.
De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De teksten op de website, op de Facebookpagina Welkom in Mijn Wereld alsmede de teksten in de betreffende E-Bookreeks zijn bedoeld om de Lezer te Inspireren, Motiveren en Kietelen. Om zo de vraag te kunnen beantwoorden, voorbij verouderde Overtuigingen hoe de Werkelijkheid zou Moeten Zijn:
Wat IS Waarheid voor mij?
Wat IS eigenlijk Mijn Waarheid?

Alle beschikbare informatie en teksten uit genoemde bronnen zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als Advies van welke aard dan ook.
Neem bij Gezondheidsklachten en bij Twijfels rondom Jouw Gezondheid ALTIJD contact op met de Huisarts zodat deze je kan verwijzen naar de Juiste Vakmensen.

De E-Bookreeks alsmede de informatie op de Website én Facebookpagina kunnen als belangrijke Aanvulling worden gezien op weg naar Jouw Meesterschap.

Jij Bent Vrij en Verantwoordelijk voor het Leven van Jouw Leven!

 

Home